سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجربيات ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بازگشت

کميته علمی
دکتر سيد منصور خليلی عراقی (دانشگاه تهران)، رئيس کميته علمی
دکتر زاهدی وفا (دانشگاه امام صادق (ع))، دبير کنفرانس
دکتر عادل آذر (دانشگاه تربيت مدرس)
دکتر سيد حسين ابطحی (دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر علي­اصغر توفيق (دانشگاه تربيت مدرس)
دکتر محمد رضا حجازی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
دکتر علی رضاييان (دانشگاه شهيد بهشتی)
حبيب الله طباطبائيان (دانشگاه علامه طباطبائی)
حجت الاسلام دکتر عاملی (دانشگاه تهران)
حجه الاسلام دکتر سيد هادی عربی (جامعه المصطفی)
دکتر شهريار عزيزی (دانشگاه شهيد بهشتی)
حجه الاسلام دکتر علی اکبری (دانشگاه امام حسين(ع))
دکتر رحيم عيوضی (دانشگاه بين المللی امام خمينی(ره))
دکتر علي­اکبر فرهنگی (دانشگاه تهران - بازنشسته)
دکتر اکبرکميجانی (دانشگاه تهران)
دکتر موسوی موحدی (دانشگاه تهران)
حجه الاسلام دکتر سيد عباس موسويان (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی)
حجه الاسلام دکتر ميرباقری (فرهنگستان علوم قم )

 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل