سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجربيات ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بازگشت

محورها
1. ضرورت و مبانی مفهومی نقشه راه پيشرفت
1.1. ضرورت تدوين الگوی پبشرفت
1.2. مفهوم­شناسی تعاريف و اصطلاحات الگو: نقشه،ايرانی، اسلامی، پيشرفت و منشاء علمی و فلسفی و دينی آنها
1.3. قلمروهای موضوعی تحول(الگو)، مولفه­ها و شاخص­های هر قلمرو
1.4. ارزيابی راهبردی وضعيت موجود کشور (ضعفها، قوتها، فرصتها و تهديدها در سطوح کلان/ملی و قلمروهای موضوعی)
2. مطالعه تطبيقی و پيشينه روش شناسی تدوين نقشه راه
2.1.گذشته، حال و آينده روش شناسی تدوين نقشه راه در ايران و جهان
2.2. آسيب­شناسی روش شناسی تدوين نقشه راه در ايران (قبل و بعد از انقلاب) و جهان
2.3. مطالعه تطبيقی روش شناسی تدوين نقشه راه اسلامی و غيراسلامی
3. روش شناسی تدوين نقشه راه
3.1. نقش و جايگاه اسلام در محتوا و ساختار روش شناسی الگوی پيشرفت
3.2. روش شناسی تدوين مقاصد راهبردی الگوی پيشرفت
3.3. روش شناسی شاخص سازی برای الگوی پيشرفت
3.4. مبانی مفهومی، ضرورت و جايگاه نظام­نامه(روش) تدوين نقشه
3.5. اصول و روش يکپارچه­سازی خرده الگوها با يکديگر (روش تلفيق الگو)
3.6. اعتباربخشی تدوين نقشه (نحوه اعتبارسنجی روش تهيه الگو)
3.7. ساز و کار ارتباط با نقشه­های پائين دستی (نحوه تاثير گذاری الگوی پيشرفت بر اسناد سياست­گذاری کشور)
3.8. پيش فرض­ها، اصول و مبانی(پارادايم) در روش­شناسی تدوين الگوی پيشرفت
4. اصول سازماندهی، اجرا و کنترل در نقشه راه
4.1. سازمان مطلوب تدوين الگو
4.2. اجرا، نظارت و کنترل در الگوی پيشرفت
4.3. جلب مشارکت نهادها، مراکز و افراد حقيقی و حقوقی صاحب نظر در تدوين الگوی پيشرفت


 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل