سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » فهرست مقالات بازگشت

توسعه و پيشرفت مدیریتی
* آسیب شناسی الگوهای برنامه ریزی سنتی و پیشنهاد رویکرد مدرن برنامه ریزی مبتنی بر تفکر آینده پژوهی
* آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در ج. ا. ایران و ارائه چارچوب برنامه‌ریزی متوازن در حکومت اسلامی
* بررسی تجربه توسعه تركيه با تاکید بر برنامه های توسعه و مقایسه آن با ایران
* بررسی تطبیقی توسعة انسانی رایج با آموزه‌های اسلامی و ارائه الگوی جایگزین
* تبیین مکانیزم اثر کاربست روش‌های نامطلوب سیاست‌گذاری توسعه محور بر روی گروه‌های هدف
* زیرساخت‌های استراتژیک منابع انسانی جهت تحقق توسعه پایدار؛ با بررسی تطبیقی در دو کشور ایران و تاجیکستان (مورد کاوی سازمان‌های دو کشور 2010-2013)
* مدل تفکر استراتژیک اسلامی ایرانی
* نقدی بر برنامه‌های توسعه‌ کشورهای درحال‌توسعه با رویکرد آینده‌پژوهانه بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل