سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » فهرست مقالات بازگشت

توسعه و پيشرفت فرهنگی
* الگوي شئون و جلوه های وجودی انسان و فرهنگ الگو پیشینی (a priori)، اصلی و پایه برای شکل گیری کلان نظریه اسلامی پیشرفت در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی
* ايده پدافند عامل تمدني‏ : راهكاري براي ارتقاء هويت شهري؛ راهبردي به سوي تمدن نوين اسلامي ايراني
* ايده‌ها و عناصر پايه برای شکل‌گيری نظریات معماری اسلامی
* بازنگری در سبک‌شناسیِ هنر ایران، بر مبنای واکاوی رویکردهای رایج تاریخ‌نگاری هنر
* برنامه‌های توسعه خانواده محور در بستر ارزش‌های فرهنگی گامی در نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* تبليغات بازرگاني از منظر اخلاق سرمايه داري و اخلاق اسلامي؛ ضرورت تغيير الگوهاي رايج در تبليغات ايران
* تبیین و واکاوی مهمترین معرف‌ها، شاخص‌ها و مؤلفه‌های سازه‌ی فرهنگی ساخت نظريه‌ اسلامی ايرانی پيشرفت
* تبیین یک الگوی هویتی ترکیبیِ شهری در جهت پیشرفت و توسعه کشور
* توسعه و معماری معاصر ایران از منظر پست مدرن
* توسعه فرهنگی؛ ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
* پیشنهاد مدلی در حوزه رسانه ها و توسعه در ايران
* چالش‌ها و رهیافت‌های اخلاقی توسعه و پیشرفت با تاکید بر نقش رسانه
* چگونگي تئوريزه‌شدن الگوي توسعه غربي و كيفيت تئوريزه‌شدن الگوي پيشرفت اسلامي در دوران‌گذار
* سیاست راهبردی برای پیشرفت فرهنگی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
* سامانه های اخلاقی مرجع درنظریه های توسعه و پیامدهای راهبردی ناهمسویی
* دانش و سیاستگذاری یکپارچه ملی- بومی- جهانی و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
* رویکرد منتقدانه به تئوری «دین و توسعه» ماکس وبر
* ریشه‌یابی فکری ‌فرهنگی برنامه‌های توسعه در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی
* ملاحظاتی در باب نظریه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* موانع فرهنگی در توسعه در ایران
* نظريه پيشرفت و ارتباط آن با عدالت در الگوي اسلامي ايراني با رويکردي مردم‌شناختي


 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل