سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » فهرست مقالات بازگشت

توسعه و پيشرفت سیاسی
* آسيب شناسي الگوي فعلي خدمت سربازي اجباري و بايسته هاي الگوي اسلامي ايراني خدمت
* آسیب شناسی پیاده سازی الگوی توسعه سیاسی غربی در ایران بین سال های 1300 - 1357
* آسیب شناسی مکتب کلاسیک توسعه سیاسی و ارائه الگوی جایگزین
* الگوی متعالی سیاست متعالی؛ برترین جایگزین الگوی متدانی سیاست متدانی
* اولویت بندی نظری دموکراسی توسعه با تمرکز بر تحولات سیاسی ایران
* الگوهای کلاسیک توسعه سیاسی: نگاهی به تجربه اروپایی غربی
* الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی
* بررسی تطبیقی جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* بررسی عناصر و زمینه‌های پیشرفت سیاسی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی
* بررسی تاثیر فرآیند جهانی شدن بر توسعه سیاسی کشور ترکیه
* تعامل گرایی خارجی در الگوی اسلامی وایرانی پیشرفت در مقایسه با الگوی توسعه مسالمت آمیز چین
* تحلیل اندیشه دکتر صادق زیباکلام در باب توسعه با تمرکز بر نقد و بررسی کتاب «ما چگونه ما شدیم»
* تحلیلی بر موانع نظری تحقق الگوی بومی توسعه در ایران معاصر (همذات پنداری با غرب و غفلت از تفاوت‌ها در نظریه‌های توسعه)
* تحليل و آسيب شناسي نظريه هاي رايج: نگاهی نقادانه به اثرات فلسفه لیبرالیسم در پرستاری
* چالش‌های توسعه سیاسی در کشورهای صنعتی غرب
* حکومت خوب، بنیان توسعه
* ساخت‌شکنی فراروایت‌های توسعه
* سیاست‌گذاری امنیتی بر مبنای الگوی امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران
* ساخت انساني توسعه سياسي
* شاخص‌های نظام سیاسی پیشرفته از دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای
* فروپاشی ذهنیت توسعه در موقعیت پسامدرن
* عوامل مؤثر بر تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* رویکرد فرهنگی به امنیت ملی
* مقایسه دیدگاه‌های پسا‌مدرن توسعه با الگوی مورد نظر در سند چشم انداز 20 ساله
* مشکلات روش شناختی نظریه مدرنیزاسیون درایران
* نقش و ظرفیت دفاع مقدس در طراحی و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل