سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » فهرست مقالات بازگشت

توسعه و پيشرفت ديني
* الگوی معنویت و روحیه جهادی در پيشرفت علمی با رويکرد اسلامی ايرانی
* اندیشه و گفتمان سبک زندگی در کانون انسان‌شناخت الگوی دین‌شناخت پیشرفت
* بازنمایی الگوی پیشرفت در فرهنگ علوی
* برساخت قدرت نرم در درون فرهنگ اسلامی
* بررسی تاثیر عقاید دینی در سبک زندگی جوانان (مطالعه تجربی در بین دانشجویان دانشگاه ملی کلمبیا)
* بررسی تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی بر ساخت کالبدی شهرهای ایران
* بررسي نقش دين در كارنامه دانش جديد
* تحلیل نظام اقتصاد سرمایه‌داری و درگیری آن با نظام ارزشی اسلام
* تشریح عرصه‌ها و تبیین مشخصه‌های اصلی نظام‌هاالگوي اسلامي ايراني پيشرفت
* پيشرفت حكمت بنيان و مدل مفهومي مولفه‌هاي آن
* توسعه ایران از دیدگاه مهندس مهدی بازرگان
* بررسی میزان سازگاری نظریه رایج توسعه (نوسازی) با مبانی اسلامی و جامعه ایرانی
* چارچوب مفهومی نقش زن در توسعه از منظر اسلامی
* حاج شیخ هادی نجم آبادی و طرح نظریه دیانت عقلایی به عنوان رهیافت ایرانی اسلامی پیشرفت
* رصد مؤلفه‌های ناظر بر پیشرفت جامعه در صحیفه نور امام خمینی (ره) با رویکرد فازی
* کاربست قوانین معاملات اسلامی در نظام قراردادهای بازار سرمایه ایران
* گذار از نظریه ولایت فقیه در احکام به نظریۀ ولایت فقیه در دین در الگوی مدیریت دین‌شناخت راهبردی پیشرفت
* معرفت چون مبنای نظری انگاره پیشرفت اسلامی-ایرانی
* ميزان سازگاري مدل‌هاي رايج توسعه با مباني اسلامي و ضرورت منطق انطباق براي تحقق احكام در ساختارهاي نظام
* نسبت‌شناسی بازاریابی ارشادی و اغوایی
* نقش نهاد مسجد در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
* نگاهی به توسعه و پیشرفت از دیدگاه اسلام

 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل